„S láskou k prírode“

Profil autora:

Výtvarnice se narodila v Bratislavě, kde žije a tvoří. Je členkou společnosti ARTEM. V roce 2018 založila OZ Performance ART, které sdružuje výtvarných umělců ze Slovenska, ale i ze zahraničí.

Úzce spolupracuje s umělci z Rakouska, Maďarska.

Svoje díla vystavuje pravidelně doma i v zahraničí. V mezinárodních soutěžních výstavách získala ocenění – cena kritiky i cena poroty.

Nejraději tvoří technikou olejem, ale i s kombinací akrylem. Aktivně se zúčastňuje mezinárodních sympozií a workshopů.

Podporuje benefiční projekty a nadace.

Na vernisáži mohou být pořizovány fotografie či videa pro propagační či zpravodajské účely. Účastí na vernisáži návštěvník s tímto projevuje souhlas.