„S láskou k prírode“

Profil autora:

Výtvarnice se narodila v Bratislavě, kde žije a tvoří. Je členkou společnosti ARTEM. V roce 2018 založila OZ Performance ART, které sdružuje výtvarných umělců ze Slovenska, ale i ze zahraničí.

Úzce spolupracuje s umělci z Rakouska, Maďarska.

Svoje díla vystavuje pravidelně doma i v zahraničí. V mezinárodních soutěžních výstavách získala ocenění – cena kritiky i cena poroty.

Nejraději tvoří technikou olejem, ale i s kombinací akrylem. Aktivně se zúčastňuje mezinárodních sympozií a workshopů.

Podporuje benefiční projekty a nadace.

Na vernisáži mohou být pořizovány fotografie či videa pro propagační či zpravodajské účely. Účastí na vernisáži návštěvník s tímto projevuje souhlas.

Na vernisáži mohou být pořizovány fotografie či videa pro propagační či zpravodajské účely. Účastí na vernisáži návštěvník s tímto projevuje souhlas.

Další vystavující výtvarníci v galerii:
Chmelař Jiří, Jančík Zdeněk, Černošek Pavel, Mičkal Jan, ing.Palajová Jolana, Dokoupil Karel, Pavézka Luděk, Faldynová Eva, Oháňka Josef, Zemčáková Shaaban Olga, Mádrová Pavla, Kormanová Iveta, Vysloužilová Ludmila, Zemanová Jitka.
K prodeji jsou i obrázky ze zákoutí města Olomouce od p.Mičkala Jana, ing. Palajové Jolany, Jančíka Zdeňka, Zemčákové Shaaban Olgy.

Těšíme se na Vaši návštěvu.