Dne 29.9.2022 v 18.00 hod. bude zahájena vernisáží s hudebním doprovodem společná výstava uskupení slovenských výtvarníků. Výstava potrvá do 26. 10. 2022.

PERFORMANCE Art.: pí. Vidrová Katarína, p. Plavčan Peter, p. Široký Štefan

Profil autorky pí.Vidrové Kataríny:

Narodila se v Bratislavě, kde žije a tvoří. Je členkou společnosti ARTEM. V roce 2018 založila OZ PERFORMANCE ART, které sdružuje výtvarné umělce ze Slovenska, ale i ze zahraničí. Svoje díla vystavuje pravidelně doma i v zahraničí. Na mezinárodních výstavách získala různá ocenění za svoje díla. Nejraději tvoří technikou olejem, ale i v kombinaci s akrylem. Autorka maluje život dnešního světa, často v romantické podobě, aby bylo více dobra a radosti.

Profil autora p.Plavčana Petera:

Žije a pracuje v Bratislavě, kde se také narodil. Od roku 2015 se intenzivněji věnuje malování a od roku 2018 veřejně vystavuje svá výtvarná díla. Specializuje se na akrylovou malbu na formát A4, maluje okrem, hnědou a černou umbrou. Jeho tvorba vychází z hlubokých vědomostí o světovém a slovenském umění, hlavně dějin slovenského umění, s osobitým zřetelem na slovenskou výtvarnou modernu roků 1900 – 1949. Hlásí se k italské transavantgardě. Autor vystavuje samostatně nebo při společných výstavách jak na Slovensku, tak i v zahraničí: např. v České republice, Itálii, Kuvajtu nebo Ukrajině. Od roku 2018 získal ocenění na soutěžních výstavách v zahraničí.

Profil autora p.Širokého Štefana: 

Autor je sochař, který tvoří komorné i rozměrnější sochy reality i abstraktní fantazie. Pracuje precizně, citlivě a se smyslem pro vzácnost kamene – onyx, mramor, pískovec. Jeho díla odkrývají strukturu kamene, vytvářejí zajímavé modernistické tvary. Autor také tvoří zajímavé malířské kompozice. Představuje v nich cesty člověka v době i v čase.

Na vernisáži mohou být pořizovány fotografie či videa pro propagační či zpravodajské účely. Účastí na vernisáži návštěvník s tímto projevuje souhlas.

Další vystavující výtvarníci v galerii:
Chmelař Jiří, Jančík Zdeněk, Černošek Pavel, Mičkal Jan, ing.Palajová Jolana, Dokoupil Karel, Pavézka Luděk, Faldynová Eva, Oháňka Josef, Zemčáková Shaaban Olga, Mádrová Pavla, Kormanová Iveta, Vysloužilová Ludmila, Zemanová Jitka.
K prodeji jsou i obrázky ze zákoutí města Olomouce od p.Mičkala Jana, ing. Palajové Jolany, Jančíka Zdeňka, Zemčákové Shaaban Olgy.

Těšíme se na Vaši návštěvu.