Autorka lednové výstavy Jarmila Rollerová se věnuje malbě obrazů zobrazující anděly, víly, bohyně, světlo, stromy a další pozitivní světelné motivy. Při malbě se soustředí hlavně na přítomný okamžik a intuici. Proto většinou dopředu cílovou podobu svých obrazů neplánuje. My Vás nyní touto cestou zveme na lednovou výstavu s názvem Cesta za světlem, která začne vernisáží 5. 1. ve čtvrtek v 18. hod. Těšíme se na Vás.

Na vernisáži mohou být pořizovány fotografie či videa pro propagační či zpravodajské účely. Účastí na vernisáži návštěvník s tímto projevuje souhlas.

Další vystavující výtvarníci v galerii:
Chmelař Jiří, Jančík Zdeněk, Černošek Pavel, Mičkal Jan, ing.Palajová Jolana, Dokoupil Karel, Pavézka Luděk, Faldynová Eva, Oháňka Josef, Zemčáková Shaaban Olga, Mádrová Pavla, Kormanová Iveta, Vysloužilová Ludmila, Zemanová Jitka.
K prodeji jsou i obrázky ze zákoutí města Olomouce od p.Mičkala Jana, ing. Palajové Jolany, Jančíka Zdeňka, Zemčákové Shaaban Olgy.

Těšíme se na Vaši návštěvu.